Bicherbus

BICHERBUS 2021

Wuer a wéini kënnt de Bicherbus

Dënschdes zu Donkels op der öffentlëcher Plaatz

(vis-à-vis 40, Koffergaass, L-9647 Doncols)

11:10 – 11:40 Auer

26 janvier

23 février

16 mars

20 avril

11 mai

08 juin

29 juin

20 juillet

14 septembre

05 octobre

23 novembre

14 décembre

Weider Informatiounen fannt Dir um Internetsite vum Bicherbus:

www.bicherbus.lu

Aller au contenu principal