Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul

Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul

En 2022, "Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul" se déroule comme chaque année du 15 mai au 31 juillet ...
Zesumme géint d'Liewensmëttelverschwendung

Zesumme géint d’Liewensmëttelverschwendung

D’Verschwendung vu Liewensmëttel ass ee Problem, géint deen de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung scho säit Jore mat ...
📣

Appel public à candidatures

Mir sichen DECH Fir eis berodend Kommissioun nei zesummenzestelle siche mir souwuel Privatpersounen, wéi och Vertrieder vu Veräiner an aneren ...
Cochem - Immer einen Ausflug wert…

Cochem – Immer einen Ausflug wert…

Samstags: 23. April 2022 Unser diesjähriger Frühlingsausflug führt uns nach Cochem. Nach einem gemeinsamen Mittagessen steht Ihnen der Nachmittag zur ...
AVIS AU PUBLIC  -  PAP-NQ « MATHESGARTEN » À NOERTRANGE

AVIS AU PUBLIC – PAP-NQ « MATHESGARTEN » À NOERTRANGE

AVIS AU PUBLIC En matière d’aménagement communal et de développement urbain Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 ...